ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞു ഞെട്ടി

ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യയാണോ കരൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആണല്ലോ എന്തായാലും ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തവണ കൂടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു കോടി മുണ്ട് കരുതിക്കോളും ചൂട് കഞ്ഞി നാരങ്ങ അച്ചാർ വാങ്ങി പൊള്ളുന്ന വെയിലുടെ തളർന്ന മനസ്സും ശരീരവുമായി അവൾ വാർഡിലേക്ക് വന്നു കയറിയത് വന്ന സീനിയർ ഡോക്ടറുടെ മുൻപിലേക്ക് ആയിരുന്നു ആചാനുമായ ഡോക്ടർ കയ്യിലിരുന്ന ചാരനിറത്തിലുള്ള ശേഷം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു തൂക്കുപാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും.

കട്ടിലിരിക്കുന്ന രോഗിയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരിയായ മകളെയും ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്ത മാറിമാറി അയാൾ നോക്കി ജീവനക്കാ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ അവരുടെ കണ്ണുകളിലെ പ്രകാശം കെട്ടിരുന്നു. ജീവിതം കാറും കോളും നിറഞ്ഞതും ആണെന്ന് വിളിച്ചു ഒരു ചെറു കാറ്റിനെ പോലും ഭയക്കുന്ന കരിയില പോലെ ചെറുതായി ശരീരം ദേഹം നിറയെ അടികൊണ്ടതുപോലെയുള്ള കറുത്ത നീണ്ട വരകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരാതിയില്ലെന്ന് തന്റെ കടമകൾ പറയാതെ പറഞ്ഞു നിർവഹിക്കുന്നു.

   

നിസ്സഹായത മുറ്റിയ ആ വിളയമുഖത്തിലും പ്രതീക്ഷകൾ കണ്ണുകളിലും നോക്കിയതോടെ കാർക്ക് ശേഷം നിറഞ്ഞ നോട്ടം മാറി ഡോക്ടറുടെ മുഖഭാവത്തിൽ അവളോടുള്ള സഹതാപം നിറഞ്ഞു ഇന്നു നാളെ രാവിലെ വന്ന കുട്ടികൾ ഒരുവൻ അവളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.