അച്ഛൻ പാട്ടുപാടി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരിയെ നാണംകെടുത്തിയ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്

ഇന്നും ഞാൻ നിന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടു ഇന്നും ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ടു രൂപ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ചേലിൽ മുറിച്ചിട്ട മുടിക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചുവച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അപമാനിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം ആലോചിച്ചിട്ട് അവൾ സമീപനം പാലിച്ചു. ഒരായിരം തവണ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പാടരുത് എന്ന്. പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു അന്തവും ഇല്ലാത്ത മറുപടിയുണ്ട് ചില സാഹിത്യകാരനെ പോലെ അതിങ്ങനെയാണ്.

ചിലപ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന സംഗീതത്തെ കിട്ടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആരായാലും ആരാധിക്കപ്പെടും. പണ്ട് പറമ്പിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് മുതലിന് ചെളിയിലായാലും ആകാശത്തായാലും സംഗീതം. വിശപ്പിനേക്കാൾ വലിയ ചോദ്യമോ അന്നത്തെക്കാൾ വലിയ ഉത്തരമോ ഈ മണ്ണിൽ ഇന്നോളം കഴിച്ചിട്ട് മതി പഠിത്തം എന്നൊക്കെ മുരളികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പാട്ടുപാടി കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

   

അവൾ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു പട്ടിണി കിടക്കുന്നതു കൂടെ ഇതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് എന്ന് ഇതിനും അവളുടെ മനസ്സു ആവർത്തിച്ചു. പ്രതികരിക്കാൻ തനിക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത ഈ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വിഹിതം തന്നെ ആമാശയത്തിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നോർത്ത് അവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആലില കണ്ണ എന്ന് അച്ഛൻറെ പാട്ട്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.