ജോലി സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇനി പരിഹാരം

ജോലി കിട്ടാൻ ഇത്ര പ്രയാസം ആണോ? വളരെയധികം വിദ്യാ സമ്പന്നത ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ജോലി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന വരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. പഠിച്ചതു മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കൊറോണക്കാലത്ത് ഒരുപാട്…

വീടും സ്ഥലവും വളരെ പെട്ടെന്ന് വിറ്റുപോകാൻ

വീടും സ്ഥലവും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വീടിനും വസ്തുവിനും എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ…

മുറിയുന്ന വിവാഹബന്ധങ്ങൾ ദാമ്പത്യ കലഹങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഇനി പരിഹാരം

തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ദാമ്പത്യബന്ധം മരണതുല്യമോ? ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓടും പ്രതീക്ഷകൾ ഓടുകൂടി വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും. ഇവർ രണ്ടു തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നതിനേക്കാളേറെ ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും…

വാസ്തു നോക്കി വീടു പണിതാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

നമ്മൾ ഒരു വീട് പോയി കണ്ടതിനുശേഷം വാസ്തുവിനെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വീടിൻറെ ഓരോ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എടുത്തു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പൊളിച്ചു പണിത വാസ്തു ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്കാം എന്ന…

മനപ്പൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും വാക്കുപാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെവരുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ

മനപ്പൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും വാക്കുപാലിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. ചെയർ വീടു വായ് രൂപത്തിൽ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വാക്ക് പറയുന്നവർ…

ഫെങ്‌ഷുയി നോക്കി വീട് വെച്ചാൽ അത് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും

നമ്മൾ വീടുവയ്ക്കുമ്പോൾ വാർത്ത നോക്കി കൃത്യമായി അതിനുശേഷം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഫെങ് ഷുയി കൂടി നോക്കുന്നത്. വാർത്ത വന്ന് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻറെ ദിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്.…