സർപ്പ ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത്

സ്ഥിര രോഗം സ്ഥിര പ്രയാസം എന്നും കഷ്ടകാലം ഇതിൻറെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരാൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും സർപ്പം ബാധ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആണ് രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ പാമ്പിനെ കൊന്നാൽ മാത്രമല്ല…

ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ

എപ്രകാരമാണ് ശിവക്ഷേത്രദർശനം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്? എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോകുന്നപോലെ എല്ലാം ശിവക്ഷേത്ര അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത്. സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നു പ്രദക്ഷിണം അല്ലെങ്കിൽ 7 പ്രദക്ഷിണം 5 പ്രദക്ഷിണം…

അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ ദാനം ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്

അക്ഷയതൃതീയ ആഘോഷിക്കുന്നവർ സ്വർണ കച്ചവടക്കാർ മാത്രമല്ല. പാത്ര കച്ചവടക്കാർ ഫർണിച്ചർ കച്ചവടക്കാർ സ്റ്റേഷനറി കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും അക്ഷയ തൃതീയ ദിനം നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നവർ ആണ്. ഇനിയങ്ങോട്ട് പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരും പലവ്യഞ്ജന…

കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റാൻ ഇനി ഇതു മതി

ചൈനീസ് വാസ്തു കലയെ ആണ് ഫെങ് ഷുയി എന്നു പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ചൈനീസ് വാക്കുകളാണ്. കാറ്റ് ജലം എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻറെ അർത്ഥം. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചൈനീസ് വാസ്തുകല പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ…

കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദാമ്പത്യ കലഹവും വും സന്താന ക്ലേശവും ഇനി എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം

ദാമ്പത്യ കലഹവും സന്താന ക്ലേശവും ഒരുപോലെ വന്നാൽ പരിഹരിക്കാൻ ആകുമോ? ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. തീർച്ചയായിട്ടും അതു പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലർക്ക് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും. മദ്യപാനം ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ…

പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും കാര്യസാധ്യത്തിനും ആയി ഇനി ശ്രാന്തം ഊട്ടാം

ശ്രാന്തം ഊട്ടിയാൽ കാര്യപ്രാപ്തിയും പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും. ശ്രാന്തം എന്തിനാണ് ഊട്ടുന്നത്? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി പിതൃദോഷം അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ മാസവും അമാവാസി നാളിൽ ശ്രാന്തം ഊട്ടാവുന്നതാണ്. കർക്കിടക വാവിൽ പിതൃക്കൾക്ക്…