സൂര്യഗ്രഹണം കുബേരന്തുല്യമായി നിൽക്കുന്ന 9 നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം 1995 മിഥുനമാസം അതായത് ജൂൺ 21 സൂര്യഗ്രഹണം.മകയിരം തിരുവാതിര നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ജൂൺ 21 ലെ സൂര്യഗ്രഹണം ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുണ അനുഭവങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾ സമ്പന്നതയിൽ എത്തി ചേരും കഴിഞ്ഞ് പോയ ആപത്തുകൾ…

ശത്രു ദോഷം ഇല്ലാതെ ആകാം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി

സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രു ദോഷം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നാണ്.പലർക്കും അറിയാം ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശത്രുവായി നിൽക്കുക സുഹൃത്തുക്കൾ ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ…

പണം പോകുന്ന വഴി അറിയില്ല ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കില്

നമസ്ക്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിൽ ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ശാസ്ത്രപരമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാകാതെ വരിക,ഇഷ്ടപ്പെടാതെ…

കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ആണെങ്കില് പണം വന്ന് നിറയും

നമസ്ക്കാരം കണ്ണാടി വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യ വസ്തുവായി കാണുന്ന കണ്ണാടി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കണ്ണാടി വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും സമ്പത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കണ്ണാടിയുടെ സ്ഥാനം യഥാസ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കിൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും…

ആലില ഇങ്ങനെ കരുതണം കൂടെ ഉള്ള ആൾ ഒരിക്കലും വിട്ട് പിരിയില്ല

നമസ്ക്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിൽ ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം രണ്ട് ആലില ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ദൃഢത ആക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള പിണക്കങ്ങൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നാവുവാൻ…

ഈ മരങ്ങൾ വീടിനെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും

സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല.ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചില മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പോസ്റ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും അതുമൂലം…