കുടുംബത്ത് മരണം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കുടുംബത്തിൽ മരണം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു മരണം സംഭവിച്ച അതിൻറെ ദോഷം നികത്തിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്…

ഈശ്വരനെ ഭജിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെ?

പലർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈശ്വരനെ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇഷ്ട ഉപാസന മൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ആണ് എല്ലാവരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന…

പഠന വിജയത്തിന് ഇനി വിദ്യാരാജഗോപാലയന്ത്രം

വിദ്യാ വിജയത്തിന് വിദ്യാരാജഗോപാലയന്ത്രം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. കുട്ടികളുടെ വിദ്യ നല്ല രീതിയിൽ പരിപോഷിച്ച് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അതുപോലെ വിദ്യാ വിജയത്തിനായി ധരിക്കേണ്ട ഒരു യന്ത്രത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു…

ജന്മാന്തരകൃത പാപ ദോഷങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രശ്നമാകുമോ

ജന്മാന്തരകൃത പാപദോഷം ഈ ജന്മത്ത് നമുക്ക് പെടാപ്പാട് ഉണ്ടാകുമോ? ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മത്തിൽ എല്ലാവിധ നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരുവിധ ഉയർച്ചയും ലഭിക്കാതെ…

കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് ആയാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

സാധാരണ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പല മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് പറയാറുള്ളത് മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഒന്നും ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ…

വീട് പൊട്ടിക്കാതെ വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ അകറ്റാൻ ഇനി ഫെങ് ഷുയി മതി

നമ്മൾ വീടുവയ്ക്കുമ്പോൾ വാർത്ത നോക്കി കൃത്യമായി അതിനുശേഷം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഫെങ് ഷുയി കൂടി നോക്കുന്നത്. വാർത്ത വന്ന് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻറെ ദിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്.…