ഈശാനുകോണിനെയും പറ്റിയുള്ള അതിപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, പുരാതന രഹസ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോ എവിടെയെല്ലാം വയ്ക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായും വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിനുമുമ്പായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെറുതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോട്ടോ …

പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ …

മാർച്ച് 2മുതൽ മാർച്ച് 12 വരെ ഈ നാളുകാർ സൂക്ഷിക്കണം. ശനിയുടെ താണ്ഡവം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയധികം സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഉള്ളത് എന്ന് …

ഈ നാളുകാർ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇവരെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും, ഇവർ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിലും 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളതും അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക രോഹിണിയും എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകൾ 27 നാളുകളെയും …

ശിവരാത്രിയോട് കൂടി സകല കഷ്ടതകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപ് കാക്കാം വീടുകളിൽ വരുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ വേണം …

ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലുണ്ടോ?? ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാം ഏവരും പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ എന്നാൽ പുതുവർഷഫലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ 27 നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കും ചില …

ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ നൽക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സാക്ഷാൽ പരമശിവനെയും ദേവന്മാരുടെ ദേവനായ സാക്ഷാൽ പരമശിവനെയും ആരാധിക്കുന്നത്തിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേഗമാണ് ഉയർച്ച വന്നു ചേരുക ഇത് പലരുടെയും …

ശനിയുടെ താണ്ഡവം അവസാനിച്ചു ഇനി ഈ നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം മാർച്ച് ശനിയാഴ്ച ചന്ദ്രൻ തുലാം രാശിക്ക് ശേഷം വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോകുകയാണ് കൂടാതെ ഇന്ന് ഗുണമാസത്തിലെയും കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെയും സപ്തമേ തീയതി …

ഉപ്പൻ വീട്ടിൽ വന്നാൽ , മഹാഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരാറുണ്ട് ചില പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വരവും നമ്മൾ അത് മഹാഭാഗ്യം ആയിട്ടും നല്ലതായി …

ആർത്തവം സമയം വിളക്ക് കത്തിക്കാമോ,പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒഴിവാക്കു,സത്യം ഇതാ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ പേജിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രേരകമായ അദ്ദേഹം ചോദ്യം പലപ്പോഴും വരുന്നത് …