നല്ല ശരീര പുഷ്ടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

തീരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ജോലി ലഭിക്കാനും ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുടുംബജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നൽകുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിനിമ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ശോഭിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരപുഷ്ടി ആവശ്യമാണ്. ശരീരം പുഷ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ് ഉത്തമമായ ശരീരം എന്നു പറയുന്നു.

എന്താണ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളും നോർമൽ ആണോ എന്ന് മനസിലാക്കണം. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വിശപ്പ് ഇല്ലാതെയാവുന്നതും തടി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

   

അത് നമ്മുടെ ഹോർമോണിന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വിശപ്പില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതോറും നമ്മളുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളില്ല ഈ ഹോർമോണുകൾ നമുക്ക് ഓവർ വെയിറ്റും അണ്ടർ വെയ്റ്റിനും കാരണം ആവാറുണ്ട്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.