കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ കുട്ടികൾ തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് താല്പര്യം കുറവാണ് ഏതു നേരവും കളിയിലും ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലാണെങ്കിലും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കഴിക്കില്ല ഒരു മടുപ്പാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി പോകും എന്നൊക്കെ. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശപ്പില്ലായ്മ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാവാം എന്നും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ മറികടക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ചേച്ചിയുടെ കുട്ടി കഴിക്കും ഇവിടെ നിന്നും കഴിക്കില്ല അല്ലെങ്കില് ചേട്ടൻ കുട്ടി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിക്കും ഇവനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഇവനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സമയത്ത് അവർ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ ഫ്ലേവർ നിങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മധുരം പുളി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട്.

   

നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ആന്റിഓക്സിഡന്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു കുട്ടി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.