എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത് അറിയണോ

പുലി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വികാരം ഭയമായിരിക്കും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷം മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുലികളോട് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചാർജ് ആകുന്നത് എന്ന യുവതിയും ഒരു പുലിയും തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ എന്താണെന്നല്ലേ എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയാണ് അവർ മൃഗശാലയിൽ പോയത്.

ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആകർഷണം പുലികൾ തന്നെയാണ്. പുലികളെ മനുഷ്യരെയും ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നത് നിന്നതും ഒരു പുലി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവളുടെ ശരീരത്തും മുഖം ഇട്ട് ഉരക്കുന്നത് പോലെ ഗ്ലാസിൽ മുഖമിട്ട് ഉറക്കം തുടങ്ങി കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.

   

ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു കൊടുക്കുകയും പുലി വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം. വളരെ മാതൃസ്നേഹം ഉള്ള മൃഗമാണ് പുലി രണ്ടു വർഷത്തോളം പുലി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും എക്സ്പോർട്സ് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്നി ഗർഭിണിയാണെന്ന് ആ പുള്ളിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.