ലിം.ഗം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് അടിക്കാറുണ്ട് ജീവിതശൈലിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നോർമലി ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. 13 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ 13 മണിക്കൂർ എങ്കിലും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാസം ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.

അതുപോലെതന്നെ13 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ 13 മണിക്കൂർ എങ്കിലും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാസം ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ പോസിബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് റിവേഴ്സ് അറിയാവുന്നതാണ് സാധാരണ 90% ആളുകളിൽ തന്നെ പറയാം ഡയബറ്റിസ് സ്റ്റേജുകളിൽ ഈയൊരു ബലകുറവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും.

   

ഷുഗർ നോർമൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആരും തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരല്ല. കുറവുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ചെയ്തു നോക്കേണ്ടത് എച്ച് പി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇതല്ലാതെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു റീസൺ വരുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.