സൈനസൈറ്റിസ് മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

തലവേദന ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് ചുമ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരുപക്ഷേ തലയ്ക്കു വരെ നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടാണ്.പൂവിനോട് അലർജി മൃഗങ്ങളുടെ മുടി ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിനോടുള്ള അതുകൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഗ്യാസ് കാരണമാണ് ഈ മൂക്കിൽ ദശ വളർച്ച മൂക്കിൻറെ.

പാലത്തിന് വരുന്ന വളവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഫം മൂക്കിന് ദ്വാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തടയുന്നതാണ് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സൈനസൈറ്റിസ് തലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനുള്ള കാരണം സൈനസൈറ്റി കഫം കൂടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് തലവേദന നല്ല തലവേദന തലയ്ക്ക് വരുന്ന കനം മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന ഒരു കനം കണ്ണിന് ചുറ്റും വേദന അനുഭവപ്പെടാം ചുമ്മാ ആയാലും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുന്നത് കാണാം.

   

ഉണ്ടാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഡയലോഗ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരുപാട് കാലം ഇനി തലയ്ക്കുള്ള നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.