സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ പെൺകുട്ടിയോട് യുവാവ് ചെയ്തത് അറിയണോ

നാട്ടുകാർക്കും മുമ്പിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇവളെ ഞാൻ നോക്കി കൊള്ളാം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെ രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ അവർ പിറുപിറുത്തം തുടങ്ങിയതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏൽപ്പിച്ചു വീട്ടുജോലി എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നാൽ പകരം ശകാരമായിരുന്നു അത് ശകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പോലും അവരുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ബസ്സിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്താണ് ഓട്ടം മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്നത്.

ഒരുത്തൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൻറെ മുഖത്ത് ചെറിയമ്മയുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന അതേ ഭാവം ഞാനാണെങ്കിൽ തറയിൽ കിടക്കുന്നു. എന്താടി കണ്ണിലെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതേ ചുണ്ടനക്കം ഞാനൊന്നു മാപ്പ് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുള്ളി ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി നല്ല ഒന്നാന്തരം വെള്ള ഷർട്ടിൽ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊള്ളുന്നത് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കണം. ഞാൻ വീണ്ടും.

   

കൂടുതലും കളി കയറി ചെറിയച്ഛൻ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഭാഗം ആട്ടം കണ്ട് തീർന്നതിന്റെ നിറവിൽ കൂടിനിന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ അവനോട് എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള അയാളുടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൾക്ക് കേൾക്കില്ല എന്നാണ് അവനോട് പറയുന്നത് എന്ന് മനസിലായി.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.