ഇത് കൂടെ വയ്ച്ച് നോക്കൂ ലോട്ടറി അടികും

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കാമുകി എല്ലാവരും ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവരാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭാഗ്യം വന്നുചേരാറുണ്ട്…

മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ എന്ന് അറിയണോ ഇത് ചെയ്തത് നോക്കൂ

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം പണ്ടുമുതൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൻറെ പുറത്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ സഹായകരമാകുന്ന ഒരു…

ഇവ ദാനം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ദരിദ്രത്തിൽ ആകും

ദാനം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് ദാനം നൽകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈയിലെ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാരിദ്ര്യം എത്തും എന്നാണ് ഫലം വസകുന്ന് എന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപിടി അന്നം ഭക്ഷണം കേടായ ബക്ഷണം…

ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുന്ന വിദ്യ

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം തം ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ചെറിയ താന്ത്രിക വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ മീഡിയയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും…

ചൂൽ സ്ഥാനം മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചാൽ പ്രശനം ആകുമോ

നമസ്കാരം വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള വീട് സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ ആകർഷിക്കണം എങ്കിൽ വീട് ഒരുകാരണവശാലും വൃത്തികേടായി സൂക്ഷിക്കരുത് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി…

Ee പച്ച കണിയാൻ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നല്ലത് അതോ ചീത്തയോ

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഇന്ന് പച്ചക്കറിയിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ അത് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിന് കുറിച് ആണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് പച്ച കണ്ണിയൻ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ അത് ഗുണംചെയ്യും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും അതിന് ഒരിക്കലും…