Hindi

Hindi

പുതിയ വീട് പണിത് അതിനുശേഷം ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉള്ള പരിഹാരം കാണൂ

നമ്മൾ ഒരു വീട് പോയി കണ്ടതിനുശേഷം വാസ്തുവിനെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വീടിൻറെ ഓരോ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എടുത്തു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പൊളിച്ചു പണിത വാസ്തു ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്കാം എന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. അങ്ങനെ വീടിൻറെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചുറ്റളവ് കൃത്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഭാഗം വീണ്ടും കെട്ടി നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ ആണ് പൊതുവേ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു …

പുതിയ വീട് പണിത് അതിനുശേഷം ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉള്ള പരിഹാരം കാണൂ Read More »

തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ദാമ്പത്യബന്ധം ഒരു മരണ കുരുക്കാണ്

തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ദാമ്പത്യബന്ധം മരണതുല്യമോ? ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓടും പ്രതീക്ഷകൾ ഓടുകൂടി വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും. ഇവർ രണ്ടു തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നതിനേക്കാളേറെ ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും പരസ്പരം വിരുദ്ധം ആയിരിക്കും എന്നതാണ് സത്യം. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ വളർന്നുവന്ന ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടേത്. ആൺകുട്ടി നല്ലൊരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടി കുറച്ച് മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രക്ഷകർത്താക്കളുടെ അടുത്ത നിന്നായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഈ രണ്ടു …

തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ദാമ്പത്യബന്ധം ഒരു മരണ കുരുക്കാണ് Read More »

കോടതി കേസുകളിൽ വിജയം ലഭിക്കാൻ ഈ വഴിപാടുകൾ മതി

കോടതി കേസുകൾ എങ്ങനെ ജയിക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ തന്നെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ പതിവാണ്. പലതരം കാരണങ്ങൾ സ്വത്തുതർക്കം തന്നെയാകും. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ കേസ് വിഡ്ഢിയാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ പലതും വേണ്ടിവരും. കോടതിയിൽ ഒരു കേസിനെ വിധി വരാൻ ധാരാളം സമയം പിടിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കോടതി കയറിയിറങ്ങി പലർക്കും മതിയാകും. വിനാശ കാലത്താണ് എല്ലാവരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചാടിക്കുന്നത്. കോടതി കേസുകളിൽ …

കോടതി കേസുകളിൽ വിജയം ലഭിക്കാൻ ഈ വഴിപാടുകൾ മതി Read More »

വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ വാസ്തുദോഷം പരിഹരിക്കാം

നമ്മൾ ഒരു വീട് പോയി കണ്ടതിനുശേഷം വാസ്തുവിനെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വീടിൻറെ ഓരോ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എടുത്തു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പൊളിച്ചു പണിത വാസ്തു ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്കാം എന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. അങ്ങനെ വീടിൻറെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചുറ്റളവ് കൃത്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഭാഗം വീണ്ടും കെട്ടി നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ ആണ് പൊതുവേ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു …

വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ വാസ്തുദോഷം പരിഹരിക്കാം Read More »

സർപ്പ ദോഷങ്ങൾക്ക് പൂർണ പരിഹാരം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത്

സർപ്പ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ജാതകത്തിൽ പലർക്കും സന്താന ദോഷങ്ങൾ പറയുന്നണ്ടാകില്ല. സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷനേയും ജാതകം തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സന്താനയോഗം പറയുന്നു ഉണ്ടാകാം സമസപ്തമ യോഗം പറയുന്നു ഉണ്ടാകാം രജുയോഗം ഉണ്ടാകാം പാപസാമ്യം നീച സാമ്യം എല്ലാം ഉത്തമമായിരിക്കും. എന്നിട്ടും ചിലർക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജാതകം ഒന്നുകൂടി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും സർപ്പശാപം കണ്ണിൽ കാണുന്നത്. കുടുംബപരമായും അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കൾ ആയിട്ടും സർപ്പശാപം ഉണ്ട് …

സർപ്പ ദോഷങ്ങൾക്ക് പൂർണ പരിഹാരം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത് Read More »

സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് എപ്പോൾ കത്തിക്കണം എങ്ങനെ കത്തിക്കണം

സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് എപ്പോൾ കത്തിക്കണം എങ്ങനെ കത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ അറിവുകളിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് എപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ ആണ് ഫലം ലഭിക്കുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കി വേണം സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഏകഘടക മുഴുവനായും കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എല്ലാവരും സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന വരാണ് എന്നാൽ ഇത് എപ്പോൾ കത്തിക്കണം എങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നത് കുറിച്ച് പലർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ …

സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് എപ്പോൾ കത്തിക്കണം എങ്ങനെ കത്തിക്കണം Read More »