വളരേ വേഗം വശികരികാവുന്ന വിദ്യ

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുകളെ എ അർ കേ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആരെയും എങ്ങനെ വശീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വശികരണ കർമ്മം സാധാരണയായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ആണ് പ്രണയം പിരിഞ്ഞ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഭർത്താവ് പിരിഞ്ഞ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം കാനികുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കില് ഭാര്യമാർക്കും ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം സമയത്താണ് കാലത്ത് നാലുമണിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറുമണിക്ക് ഉള്ളിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.

നിങ്ങൾ നാരങ്ങാ കേടുപാടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാരങ്ങാ എടുത്തിട്ട് ആ നാരങ്ങയില് ഒരു ചുവന്ന പേന ഉപയോഗിച്ച് ആരെയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പേര് അതിന് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്നു വരയുക അതായത് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കോസ്സ് ആയി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് വരയുക അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉഴിഞ്ഞ് അവ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക.

അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് കുങ്കുമം അടുത്തലക്കം മൂന്നുതവണ ഒഴിഞ്ഞ നാരങ്ങക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ പിണക്കങ്ങളും മറന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇതൊരു ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തതിനു ശേഷം നാരങ്ങാ നിങ്ങടെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ മുറ്റത്ത് നാരങ്ങ കുഴിച്ചിടുക ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയാകും കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക