ഈ ഒരു ദീപം മതി നിങ്ങളെ സൗഭാഗ്യതിനെ ഉടമകൾ ആകും

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എ അർ കേ ബ്ലോക്ക് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പച്ച കർപ്പൂര ദീപം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് കൃത്യമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതായത് ധനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ വഴക്കും ഒരു ഐശ്വര്യം സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് ആയികൊട്ടെ s ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തോടുകൂടി അതിനെല്ലാമുള്ള പരിഹാരം ആയിരിക്കും.

പച്ചകർപ്പൂരം ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപുള്ള വീഡിയോകൾ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചകർപ്പൂരം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചകർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിൻറെ സുഗന്ധം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് കുറിച്ച് കർപ്പൂരം നമ്മൾ പൂജാമുറിയിലെ വെച്ചിരുന്നാൽ പോലും അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഐശ്വര്യപ്രദമായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ ഈ പച്ചക്കറി പൂരത്തിന് സുഗന്ധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടാവും.

തുടക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ താനെ വർധനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഇനി പച്ച കർപ്പൂര ദീപം എങ്ങനെ തെളിയിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കർപ്പൂരദീപം വിളിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൺചിരാത് അതുപോലെതന്നെ നല്ലെണ്ണ അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചക്കർപ്പൂരം പച്ചക്കർപ്പൂരം നമുക്ക് പച്ച മരുന്നു കടകളിൽ ഒക്കെ വാങ്ങുവാൻ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ വിളക്ക് പ്രണയിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടുനേരം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ഉത്തമമാണ് കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക