സമ്പത്തും ഐശ്വര്വും കൂടണമോ ഈ 2 കര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തത് നോക്കൂ

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ യൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർധിക്കാൻ നമുക്ക് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടാകാനും നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി നിത്യവും ചെയ്തു പോരുകയാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകൾ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർധിക്കാൻ അതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ അനാവശ്യമായ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു പിടി ചോറ് എടുത്തു കാക്ക യ്ക് ആഹാരമായി കൊടുക്കാം അത് ഒരിക്കലും എച്ചിൽ ചോറ് ആകരുത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു പിടി എടുത്തു കക്കയക് ആഹാരം ആയിട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ മർദ്ദിക്കുന്ന ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ രാത്രിയിലെ ആഹാരം ഒക്കെ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം എപ്പോഴും ഒരു പിടി ചോറ് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് രാത്രിയിലെ ഏതെങ്കിലും .

ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് അതായത് രാത്രി സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചോറ് എന്നതാണ് രാത്രിയിൽ ഒക്കെ ചോറ് കഴിക്കാത്ത ആളുകളാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മാറ്റി വെക്കുക അത് രാത്രിയിലും നിങ്ങൾ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും അടച്ചുവെക്കുക അടുത്തദിവസം നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ രാത്രിയിലെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചോറ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരിക എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻറെ തായ് ഫലം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ വർധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.