നമ്മൾ ഈ ദിവസ്കളിലെ ചില സമയങ്ങൾ ഒരികലും പാഴാക്കരുത്

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എ ആർ കെ ബോക്സ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം മതിയാകും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏത് ദിവസം പറയാൻ പോകുന്ന സമയം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഇന്നേദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം.

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് ചന്ദ്രദർശനം നടത്തുക അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആറരയ്ക്ക് ഏഴരയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള അവർ സമയമാണ് ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ ദർശിക്കുക അങ്ങനെ പ്രദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിഷമതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറി കിട്ടണമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മീദേവിയെ കൂടി ജനിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആണെങ്കില് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഫലമായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലൂടെ മരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഇന്നേ ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും മുൻപുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം പകൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ആഹാരം വാങ്ങി നൽകുക ഒരാൾക്കെങ്കിലും വയറുനിറച്ച് ആഹാരം വാങ്ങി നൽകാം അതിനുശേഷം വേണം ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക