നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും വസികരിച്ച് എടുക്കാം

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എ അർ കേ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷന് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആരെയും എങ്ങനെ വശീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കർമ്മം സാധാരണയായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.

ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ആണ് ഒന്ന് പിണങ്ങി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് ചെയ്യാം എല്ലാം പോയി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കും ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം സമയത്താണ് ഒരു ആറു മണിക്ക് മുന്നേ അടുത്ത കാലത്ത് നാലുമണിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറുമണിക്ക് ഉള്ളിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വേണം ഈ കർമം ചെയ്യനയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല നാരങ്ങ കേടുപാടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് ആ നാരങ്ങയില് ഒരു ചുവന്ന പേന ഉപയോഗിച്ച് ആരെയാണോ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പേര് അതിനെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതി താരങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്നു പറയുക.

അതായത് ഒരു കത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് അടയാളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് വരയുക അതിനുശേഷം തുടർന്നുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഒഴി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓടി നാരങ്ങ ഉള്ളിലേക്ക് അതുപോലെതന്നെ ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമം എടുത്തതും തലയ്ക്ക് മൂന്നു തവണയുള്ള ഇനി നാരങ്ങ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവേ എടാ പിണക്കങ്ങളും മറന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.