അടുക്കള ഇങ്ങനെ ആകി മാറ്റു ഐശ്വര്യം ഉറപയിട്ട് ഉണ്ടാവും

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എ ആർ കെ ബ്ലോക്ക് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ് ബോക്സിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യമായും നിങ്ങള് കിച്ചൺ അതായത് അടുക്കളയിലെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ലക്ഷ്മി കുടികൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് അതിൻറെ തായ് പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ കാണേണ്ട സ്ഥലം ആണ്.

എപ്പോഴും രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി തന്നെ അടുക്കളയിൽ പ്രവേശിക്കുക ഇനിയും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വെളുപ്പിനെ സമയങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ കൈയ്യിൽ കാലം മുഖം ഒക്കെ കഴുകി വായ് കഴുകി കുറച്ചു വെള്ളം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ താളിച്ചത് നിങ്ങള് അടുക്കളയിലെ പ്രവേശിക്കേണ്ട അതാണ് അടുക്കളയിലെ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുക്കളയുടെ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ തുറന്നു ഇടേണ്ടതാണ് അതിനു ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങടെ കുറച്ചു ശുദ്ധമായ വെള്ളം.

എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് വെള്ളം നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ഒന്ന് തളിക്കുക ചെറുതായിട്ട് മതി അതിനുശേഷം വേണം നിങ്ങളുടെ അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ ആയിട്ട് അതുപോലെതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് രാത്രിയിലെ കിച്ചൺ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതുപോലെതന്നെ കുറച്ച് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുകെട്ട് ആ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്നു തുടയ്ക്കുക കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.