രാത്രി കിടക്ക വിരികുന്നതിൻ മുൻപ് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വിളിച്ചു ആദ്യത്തെ കൈനീട്ടം ആകുന്നു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നും പോകുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും പരാജയം മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പണം വന്നു ചേരില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് വാസ്തുപരമായി പലകാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ പലതും സംഭവിക്കും.

നമ്മുടെ വീടിന് തെക്കുവശം കുഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും തെക്കുവശത്ത് വെള്ളം കെട്ടികിടന്നാൽ അതുപോലെതന്നെ വടക്കുഭാഗത്ത് ചെറിയ കുഴികൾ ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കഷ്ടകാലത്തിന് കഴിയും പോകുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങളെ അതുപോലെതന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതായി കാണാം ചില വഴിപാടുകൾ നടക്കുമോ അതുപോലെതന്നെ നെയ്യ് വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നു അതുപോലെ ഭഗവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൽപ്പായസം നടക്കുന്നു.

കദളിപ്പഴം നിവേദ്യം നടത്തുന്നു നടത്തുന്നു എന്ന് പല വഴിപാടുകളും നടത്തി യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതെല്ലാം നടത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകില്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനം ഉരുക്കുന്നു സമയം ഉണ്ടാകും എന്ന് നീ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വീടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നേരത്തെ മുതൽ നമ്മുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ ആര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അറിവുകളും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഉള്ള അറിവുകളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണിത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.