ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിച്ച് തരുന്ന ഒരു മരം

നമുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും അതുപോലെ പറമ്പിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതരം മരങ്ങളൊക്കെ വച്ച് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത്സമൃദ്ധിയും ധനവും വന്നുചേരും എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഏറെ കുറെ അതൊക്കെ സത്യമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയും എങ്കിൽ തന്നെയും വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതിയിൽ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുവാൻ.

സാധിക്കൂ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മരങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് കാർഡ് നിനക്ക് മേടിച്ച് കൊച്ച് കൊച്ച് ചെടികളൊക്കെ പേടിച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധി എത്തിച്ചേരും ഒന്നാം ചെയ്യേണ്ടത് നെല്ലിക്ക നെല്ലിമരം ഉണ്ടല്ലോ വിവരം കിട്ടും രൂപയൊക്കെ മാത്രം ചെലവുവരും ഭാഗത്തായി അതുപോലെ തുളസിയില തുളസിയും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക അതും നമ്മുടെ സമ്പൽസമൃദ്ധി ഒക്കെ വന്നുചേരുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പൂരം ഒരു കാരണവശാലും വീടിന് ടൈറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉയരുവാൻ പാടില്ല അത് നമുക്ക് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യും അതുപോലെ കപ്പ് മരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പ് എന്നുദ്ദേശിച്ചത് കപ്പയ്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻറെ ഉയരത്തിൽ എത്തുകയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ മരം വളർന്നു ഉയരത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ മുറിച്ച് കളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അനുഗ്രഹം ദോഷം ഒക്കെ ചെയ്യാം കൂടുതല് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക