വെളുത്തുളളി വച്ച് നമുക്ക് എന്ത് അഗ്രഹവും നേടാം

നമസ്കാരം നമ്മുടെ എന്ത് ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എടുകൻ ഈ ഒരു കർമം കൊണ്ട് സാധ്യമാകും ഇതിനായി ആവശ്യം നമുക്ക് മൂന്നു മുല്ലപ്പൂവാണ് അതിനുശേഷം വേണ്ടത് 3 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി 3 ഗ്രാമ്പൂ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തുതന്നെയായാലും അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമാകും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏതു സമയത്തു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് നാളെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നിറവേറാൻ ആവശ്യത്തിനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തലേദിവസം വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ഒരിക്കലും അന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി അന്ന് തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത് പൂജാമുറിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരുഭാഗത്ത് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആണ് വെള്ളപേപ്പറിൽ ഇതാണോ ആഗ്രഹം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളുമായി എന്തെങ്കിലും അകൽച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുമായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടുപ്പം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഒഴിവാക്കാൻ ആണ് താല്പര്യം എങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം.

ആഗ്രഹം ആണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായി അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് അതെന്താ ഒരു ജോലിക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ജോലി കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ജോലിയുടെ ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപയോഗിക്കാം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാം വിവാഹ ആവിശ്യ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് കാരണം എന്ത് അവിശ്യ ത്തിനും ഇതിനപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതല് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക