കടം പെരുകും സമ്പത്ത് നഷ്ടമാകും ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ മലിന ജലം ഒഴിക്കരുത്;

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിൽ മലിന ജലം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം പ്രതേകം ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് മലിന ജലം ഒഴികികലയം മലിനജലം ഒഴികി കളയുന്നതിനെ പ്രത്യേകത സ്ഥാനമോ എത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട ഓ ഇതൊ്കെ ആണ് ഇന്നതെ വീഡിയോ ഇൽ പറയുന്നത്അതിനും ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നു എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.

നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ് ബോക്സിൽ അറിയികനെവളരെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച അടുക്കളയിൽ ആണെങ്കിലും ലും കുളി മുറിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം അലക്ഷ്യമായി വീടിനെ പുറത്തേക് ഒഴുകി വിടാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വീടിന് യഥാസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് അത് ചെന്ന് വീഴുന്നതും എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദോഷം ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.