നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രധാനവാതിലിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ വീട്ടിലേ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വീട് കയറുമ്പോൾ അപ്പോൾ വീടിൻറെ സെറ്റ് ഭാഗത്തു നമുക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻറെ മീൻ വാതിലിന് അടുത്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും.നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ വാതിലിന് നേരെ മരങ്ങളൊന്നും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കരുത്.കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് , തൂണുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മുടെ വീടിൻറെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം അത് തടഞ്ഞു നിർത്തും എന്നാണ് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് .

ദുരിത നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാതിൽ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ അനാവശ്യ ശബ്ദങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനു ദോഷം ചെയ്യും. വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴും അടക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു ആപത്തുകൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓയിലുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അനാവശ്യ സൗണ്ട് കൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപെടാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വാതിലുകളിൽ അനാവശ്യമായി ട്ടുള്ള ആണി തറക്കുക ഇങ്ങനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക.