നല്ല രീതിയിലുള്ള വശീകരണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ തെറ്റായി ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പണത്തെ യോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ വശീരിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഈയൊരു കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായി അതിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കാൻ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് സത്യസന്ധമായി ട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ദുഷ് ചിന്തയോടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

അതിൻറെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ദോഷമായി രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പിണക്കങ്ങൾ പോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു കർമ്മം ഉപയോഗിക്കുക. ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ നമ്മളുടെ വരുതിയിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കും എന്ന് നോക്കാം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾ പേരയ്ക്ക നാരങ്ങ മിഠായികൾ ഇനി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് സ്വീകരിക്കരുത്..

ചെയ്യുന്നത് നിലക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യും ചിലർ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈയൊരു വശ്യ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഏവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായി ട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലളിതം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് സൂര്യോദയത്തിനു മുന്നേ ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. രാവിലെ 5 മിനിറ്റ് അഞ്ചര വരെയുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഇതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ണൂർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരീരശുദ്ധിയും മനശുദ്ധിയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.