വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അബദ്ധം കാണിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല

വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒക്കെ കുറഞ്ഞവരും. ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

ചില ഭവനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാം. വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ചിലയിടത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരിയിട്ട ശേഷം കത്തിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തിരി കത്തിക്കുന്ന ശീലം പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട്.

അത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദാരിദ്ര്യവും ദുരിതങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്കൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചശേഷം മാത്രം തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. തിരിയിടുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി ആളുന്ന വിധത്തിലോ നാളം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലോ കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.