നിങ്ങളുടെ ഏതാഗ്രഹവും സാധ്യമാക്കാനും ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി

5 ഗ്രാമ്പൂവും 5 വെളുത്തുള്ളിയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റുവാൻ അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ഒരു കാര്യം ആണെങ്കിൽ അത് നടന്നു കിട്ടുവാൻ 5 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും അതുപോലെതന്നെ അഞ്ചു ഗ്രാമ്പൂവും ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധ്യമായി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഏതു കാര്യത്തിനും വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നന്മ അതിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധ്യമാക്കി കിട്ടുന്നതാണ്.

നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതുകാര്യവും വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം സാധ്യമായി നമ്മൾ തിരികെ വരണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു നന്മയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക അതുപോലെതന്നെ 5 ഗ്രാംബു എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുത്തതിനുശേഷം രാവിലെ 7 മണിക്ക് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ. നമ്മുടെ വീടിൻറെ കിഴക്കു വശത്തു നിന്ന് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാബുവും അതുപോലെതന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് അത് വെള്ള ചരട് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കെട്ടുക.

അതിനുശേഷം അത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഒഴിഞ്ഞു എടുക്കുക. തെക്കു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും കിഴക്കുനിന്ന് തെക്കോട്ടും വേണം ഉഴിയുവാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം സാധിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വേണം അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ. കൂടുതലായി ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.