ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം ഈ മാസം 30 മുതൽ ജാഗ്രത.

നമസ്കാരം. ലോകം മുഴുവൻ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ ആണ്. മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വന്ന് അതെന്നെ പുതിയ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പല തരംഗങ്ങളായി ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ വലച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതു രീതിയിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിൽ ജനം വീർപ്പു മുട്ടി കഴിയുന്നു . വളരെ നിർണായകമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മഹാമാരി ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ വ്യാപിക്കും. എത്രയൊക്കെ ജീവനെടുക്കും എങ്ങും മുഖംആയ അവസ്ഥ.

രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും തന്നെ വളരെയധികം ദോഷം വിധച്ചുകൊണ്ട് മഹാമാരിയുടെ താണ്ഡവം ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ഭരണകർത്താക്കളും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അഹോരാത്രം വിയർപ്പൊഴുക്കുന്നു. ജനം സ്വന്തം ജീവനും സ്വത്തിനും ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പെടാപ്പാടു പെടുന്നു. മഹാമാരിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കുട്ടി ജോതിഷം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പുതിയ മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. അത് ലോകത്തെ കീഴടക്കും. പല രീതിയിലും പല മേഖലയിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടാകും. അതിൻറെ പ്രഹരം 2020 ലും തുടരും അതിൽ നിന്നുമുള്ള ശമനം പിന്നീട് അത് വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഉള്ള അവസരം വീണ്ടും ഉണ്ടാകും.

എന്നൊക്കെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ സത്യമായിരുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കൂടി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവചനം അത് വീണ്ടും നീണ്ടുനിൽക്കും. അത് 2020 വർഷം കഴിഞ്ഞു 2021 വർഷത്തിലും അതിന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള ആഘാതം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉണ്ടാകും. അത് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുനാൾ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ താണ്ഡവം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും മാനവരാശി ക്കും വളരെയധികം ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിധച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.