കുടുംബം മുടിയും ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല.മലിനജലം വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ വാസ്തു അനുസരിച്ച് വീടിൻറെ ദിക്കുകളുക്കും ഓരോ ദിശകളിലേക്കും വളരെ അധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. .ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം വസ്തുക്കൾ. പ്രത്യേകിച്ചും മലിനജലം വീടിൻറെ ഏതു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുക്കാം. ഏതു ഭാഗത്ത് അത് കളയാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദശകളിൽ മൂലകളിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ മലിനജലം ഒഴുകാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ഒഴുക്കുന്ന സമയം വീട്ടിൽ വലിയതോതിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.

അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചാൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വളരെ അനുകൂലമായ സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും വാസ്തു അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിക്കിനും വളരെയധികം പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉള്ള ദിക്കുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശമായ പ്രവർത്തികൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അഴുക്കും ഏറ്റവും മാലിന്യ വസ്തുക്കളും നിറഞ്ഞ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വന്നു വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ആ ഭവനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനു മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ താങ്കൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ തങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക . വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണമായി നിൽക്കേണ്ട ചില ദിക്കുകൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.