ഈ നാളുകാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഉന്നതി കൈവരുന്നു.ഈ മാസം പത്തിന് കറുത്തവാവ് ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം.

നമസ്കാരം 1196 ഇടവ മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി വൈശാഖ വാവ്. അതായത് ഈ മാസം പത്താം തീയതി അമാവാസി. മകയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് അമാവാസി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില നക്ഷത്ര ജാതക ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഏറെയും എന്നാൽ ചില നക്ഷത്ര ജാതകർക് ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ അമാവാസി കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം നാളുകാർക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഏതെല്ലാം നാളുകാർക്ക് സമ്പന്നതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും.ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അതേപോലെ എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒരു ലൈക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക.

ഈ മാസം പത്താം തീയതി അമാവാസി നടക്കുമ്പോൾ ചില നാളുകാർക്ക് അല്പസ്വല്പം ആപത്തുകൾ ഒക്കെ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. എന്നാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ജാതകർക്ക് ഇതുവഴി ഗുണാനുഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അവരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. ഇവരുടെ കളഞ്ഞുപോയ ആപത്തുകൾ മാറി കഴിഞ്ഞുപോയ ദുഃഖ ക്ലേശങ്ങൾ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയമാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക്. ചൊവ്വയുടെ നക്ഷത്രമായ മകീരം ചിത്തിര അവിട്ടം എന്നീ അനുജന്മ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കും. ഈ അമാവാസി മുഖാന്തരം. എന്നാൽ മറ്റു ചില നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് 9 നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് അമാവാസി കഴിയുന്നതോടെ സകല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറി സമ്പന്നതയിൽ എത്തും അതും വളരെ പെട്ടെന്ന്.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.