അൽഭുതം കാണാം. തിങ്കളാഴ്ച അഷ്ടമിരോഹിണി യിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി അഷ്ടമിരോഹിണിയാണ്.ലോകനന്മയ്ക്കയി ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ്റെ അവതാരമെടുത്ത സുദിനം. ഈ ദിവസം വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹം വഴി കാരണമാകും. ഈ ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഏതൊരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശക്തിമത്തായ ഒന്നാണ്എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക . ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരവും ആചാരവും ഒക്കെ ജീവിതത്തെ വലിയതോതിലുള്ള ഉയർച്ചയിലേക്കും ഉന്നതിയിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങളും നാമങ്ങളും മന്ത്രജപങ്ങളാൽ മുഖരിതമാകുന്ന ഈ സുദിനം ഐശ്വര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആചരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഇത്തരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ . എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം സൗഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളും വന്നുചേരും. അതിനു മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവതാരമെടുത്ത ഉദ്ദേശം ലോകനന്മയ്ക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യത്തിനും സമ്പൽസമൃതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു. ലോകമെന്ന കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു ആളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഐശ്വര്യ സംബന്ധമായ വസ്തുതകൾ അവസ്ഥകൾ അഷ്ടമിരോഹിണി യിൽ ചെയ്യുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാന തോടുകൂടി ഉള്ള പ്രാർത്ഥന. ക്ഷേത്ര ദർശനം വഴിപാടുകൾഇവയൊക്കെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യസമ്പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.