നല്ലതോ ചീത്തയോ ? പൂച്ച വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ.

നമസ്കാരം വളർത്തു മൃഗമായ പൂച്ച വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ ഐശ്വര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത് ഒരു നല്ല അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ കൗതുകകരവും വിശ്വാസപൂർവ്വം ആയ ഒരു അറിവാണ് ഇത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ. പൂച്ച വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ. പഴമക്കാർ നമുക്ക് നൽകിയ അറിവിൽ എന്നും ഒരു സത്യമുണ്ട്. ഇതിൻറെ യാഥാർഥ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പൂച്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ച വന്നു കയറിയാൽ ആ വീട്ടിലെ ശുദ്ര ജീവികളെ കൊന്നൊടുക്കുക യാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മനുഷ്യർ ആപത്ത് ആവുകയും ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതു ജീവികളെയും അവ അകറ്റുകയും ഓടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. അതായത് നമുക്ക് എതിരെയുള്ള ശുദ്ര ജീവികളെ നീക്കംചെയ്യും. നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് ആപത്ത് നൽകുകയും ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അവയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടില് അകത്തും പുറത്തും പൂച്ച ശബ്ദിച്ച കരഞ്ഞും നടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദുർ ശക്തികൾ പബ്ബകടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് ശത്രുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പൂച്ച വീടിന് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.