ഏതു വഴിപാട് നേക്കാളും ഉത്തമം ഭാഗ്യം തേടി വരും. പണം കുതിച്ചുയരും ഇത് ചെയ്താൽ.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീട് ആയാലും ഓഫീസ് ആയാലും നമ്മൾ നടത്തുന്ന കച്ചവടസ്ഥാപനം ആയിക്കോട്ടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഇടം ആയിക്കോട്ടെ എവിടെയായാലും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം ആണിത്. അല്പം റോസ് വാട്ടറും ഒരു ചില്ലു ഗ്ലാസും അല്പം പച്ച കർപ്പൂരവും അല്പം മഞ്ഞളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർമ്മം ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. വെറും ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം മെച്ചപ്പെടും. അതല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധനാഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും.

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സാധ്യമാക്കാൻ ഈ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഉറപ്പാണ്. ഇതു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യുക .എഴു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫലം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ചില്ലു ക്ലാസ്സ് എടുക്കുക അതിൽ നിറയെ റോസ്‌വാട്ടർ എടുക്കുക. റോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനിനീര് നന്നായി നിറച്ച് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ എടുക്കരുത് കടയിൽ നിന്നും പുതിയത് വാങ്ങിയത് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപൊടി ഈ റോസ് വാട്ടറിൽ കലർത്തുക. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.