ആരെയും വശീകരിക്കാം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം.വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആരെയും വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരിക്കലും ആരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻറെ ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വിപരീത ഗുണം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻമാർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം അധികം ആകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസിൽ നാം വെള്ളം എടുക്കുക. വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം വേണം എടുക്കുവാൻ . ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒരു ചില്ലു ഗ്ലാസിൽ എടുക്കുക.

ചില്ലു ക്ലാസിൽ എടുത്തതിനുശേഷം അത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുക. ശുദ്ധം എന്നുപറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. 21 ദിവസം തുടർച്ചയായി ഇത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻറെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ കുളി കഴിഞ്ഞു വന്ന ഉടൻ പൂജാ മുറിയിൽ കയറി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ 21 ദിവസം തുടർച്ചയായി ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ഏതൊരാളെയും വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അയാൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം അതേ വഴിയിലൂടെ അയാൾ സഞ്ചരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന് സാരം. വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.