നാഗദേവി ദേവന്മാർക്ക് ഇതാ ഒരു വഴിപാട്

നാഗാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂമിയിലെ പ്രത്യക്ഷമായ ദൈവങ്ങളാണ് നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അവസാനിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരും അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ വളരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. 2 3 4 പാദങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതെല്ലാം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാഗകളോട് ചെയ്തുപോകുന്ന ചില ക്രൂരതകൾ.

അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാപമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി ഒരു വ്യക്തി നാഗാരാധന ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നിത്യേന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാഗ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയാണ്.

   

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വളർച്ച നമ്മുടെ ഉയർച്ച വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച വഴിപാട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മൂന്നുമാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നാഗ ദൈവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *