മുടി വളരാൻ ശനിയാഴ്ച മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത്

മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പോരുന്നതാകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പലരും വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ ചിലർ ഇന്നും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നത് ആകുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മുടി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് മുടി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അതിനാൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ അധികമായി മുടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരിപാലിച്ച് പോരുകയും.

ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശുഭകരമായ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അശോകരമായ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം അനുഭവം ഏവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരത്തിൽ നിന്നും മുടി കല്ല് മുതലായവ ലഭിക്കുന്നത് വരാൻപോകുന്ന ആപത്തിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

   

ആരെങ്കിലും നമുക്ക് എതിരെ കരുക്കൾ നിൽക്കുന്നതിനാലും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കൽ ആഹാരത്തിൽ നിന്നും മുടി നഖം തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചാൽ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക കാരണം ആഹാരം പ്രേതങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആഹാരമാണ് എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിത്തന്നെ പറയുന്നു അതിനാൽ പിന്നീട് ആഹാരം.

കഴിക്കുവാൻ മുടി നമ്മൾ ജീവിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും കത്തിക്കരുത് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദോഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു മുടി കത്തിക്കാതെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ച് ഇടുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ മുടി തനിയെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *