കോടീശ്വരൻ ആവാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചെടികൾ നട്ടു നോക്കൂ

എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജന്മനാൽ വന്നുചേരുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായ കഴിവുകൾ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ കാരണത്താൽ ജ്യോതിഷപരമായും വാസ്തുപരമായും പല ഗുണങ്ങൾ ചില ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നതും ആണ് ഒരു കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള അതേപോലെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ചില ചെടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് പരമമായ സത്യം തന്നെയാകുന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം തുളസിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും നാം വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അതിനാൽ തുളസി വീടുകളിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവയെ തട്ടിയ അതായത് തുളസിയെ തട്ടിയ കാറ്റ് വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലും ഭാഗ്യവും പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു വീടുകളിൽ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദുരിതങ്ങൾ കുറയുവാനും തുളസിക്ക് പ്രത്യേകമായ കഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയധികം കഴിവുകൾ തുളസിക്ക് ഉള്ളത്. മഞ്ഞൾ ദേവി ഭക്തർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കേണ്ടത് ദേവി ഭക്തരുടെ വീടുകളിൽ മഞ്ഞതിനാൽ നട്ടുവളർത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും.

   

ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ആ വീടുകളിൽ വർദ്ധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം രോഗശാന്തി ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ മഞ്ഞൾ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫലം ജീവിതത്തിൽ കൈവരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനാൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ മഞ്ഞൾ നടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു കന്നിമൂല കന്നിമൂലയിൽ ഒരിക്കലും മഞ്ഞൾ നടാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം ഏവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *