ഈ രണ്ട് പൂക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് നോക്കൂ

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവ്വ ദേവി ദേവന്മാരും വാഴുന്ന ഇടമാണ് നിലവിളക്കിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും കണ്ടില്ല മഹാവിഷ്ണുവും മുകൾഭാഗത്ത് പരമശിവനും ആണ് കുടികൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മിദേവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ നിലവിളക്കിന്റെ ഒരു പ്രകാശം ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം സരസ്വതി ദേവി ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം. മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലുള്ള ഉയർച്ച നേർന്നുകൊണ്ട് ദിവസവും നിലവിളക്കിനു മുന്നിൽ.

ഈ പറയുന്ന ജമന്തി പൂവ് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കീർത്തിയും പ്രശസ്തിയും വന്നു ചേരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മല്ലിക പൂവ് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൂവാണ് ഒരുപാട് ദൈവീക അംശമുള്ള ഒരു പൂവാണ് നീല ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ശനിദോഷം തീരാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശനി ഭഗവാന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റാൻ അതുപോലെ തന്നെ ശിവഭഗവാന്റെ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പൂവാണ് നീല ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ശനിദോഷം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസേന ഈ പറയുന്ന നീല ശങ്കുപുഷ്പം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

   

ശനിദോഷ പരിഹാരത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഈ പറയുന്ന നീല ശങ്കുപുഷ്പം സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ ദുരിതങ്ങൾ ഒക്കെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശനി കൊണ്ട് വലയുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് വീഡിയോ തന്നെയുണ്ടാവും നല്ല പരിഹാരമാർഗമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തി സമർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *