അച്ഛനെ കാണാതേ ആയപ്പോൾ തിരഞ്ഞു പോയ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്

നാശത്തിന്റെ തലവട്ടം കണ്ടതും തുടങ്ങിയത് നശിക്കാൻ ഏതു നേരത്താണോ ദൈവമേ ഇവളൊക്കെ എൻറെ വയറ്റിൽ വന്ന് പിറന്നത് അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചുക്കൊണ്ട് 13 വയസ്സുകാരി പുസ്തകം നോക്കിയിരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ഒടുക്കത്തെ തമ്പുരാട്ടി എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കയറുമെന്ന് ഇന്നും ഒന്നും മേടിക്കാതെ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണോ മനുഷ്യ അമ്മ മുൻവശത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ഉറക്കിക്കളയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കും നീ നോക്കിക്കോ.

അമ്മ നൈറ്റി പൊക്കി കുത്തി കലിയോടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു പിന്നെ നീയല്ലേ നിൻറെ അപ്പൻ അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴും മുറ്റത്തേക്ക് കമിഴ്ന്ന് അടിച്ച് വീണു. പുസ്തകം മടക്കിവെച്ച് മിന്നു ഓടി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തൊടരുത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി. അച്ഛനോ ആരുടെ അച്ഛൻ പോയി അവള് വല്ല ഇടത്തും കിടന്നിട്ട് വന്നതിന്റെ ഫലം ആണ് നീ എന്നെ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു പൂക്കണ്ണീര് നല്ല തൂവെള്ള പോലുള്ള എനിക്കും വെളുത്ത എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കണ്ണുകൾ തുടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുസ്തകം എടുത്ത് മടിയിൽ വച്ച് ഇറയത്തിരുന്നു.

   

പടിക്ക് പഠിക്ക് പഠിച്ച് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പട്ടം വളയും വാങ്ങാൻ പോവല്ലേ കരിമുണ്ടി അവൾ സങ്കടത്തോടെ അച്ഛനെ നോക്കി സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കാക്കതമ്പുരാട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ചില അധ്യാപകർ കറുത്ത മിന്നു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും സങ്കടം തോന്നാറില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് എതിർ നാണിത്തറ ഉമ്മർ തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മകൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അവർ ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ് മൺകലങ്ങളും കുടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ജീവിച്ചു പോന്നു മിന്നുവിനെ ആകെയുള്ള ആശ്വാസം അവരാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *