തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം.

തൈറോയ്ഡ് എന്നത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. ഇത് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വരാതെ തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് വർധിക്കുന്നതും തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറയുന്നതും തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു.

ചിലർക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വളരെയധികം നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി ഇത് വീർത്തുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണാം. കഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി. ഇതിനെ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത്. തൈറോയ്ഡ് വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി തടിച്ച് വീർത്തു വരാം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴുത്തിൽ വലിയ മുഴ രൂപപ്പെടാം.

   

ചിലർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റൊരു സാവധാനം വർധിച്ചുവരുന്ന ഒരു നീർക്കെട്ടാണ് ഉണ്ടാകാറ്. ഇന്ന് തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചികിത്സകൾ കൂടുതലാണ്. മറ്റ് ഏത് രോഗത്തിനുള്ള സർജറികൾ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തിനും കീഹോൾ സർജറി ലഭ്യമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാൾ ഇന്ന് കീഹോൾ സർജറി തന്നെയാണ് കൂടുതലും പ്രയോജനകരവും. അതുപോലെതന്നെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവിനെയും ഈ കീഹോൾ സർജറിയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ക്രമക്കേട് മൂലവും ഇത്തരത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിനെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *