നിങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യം അറിയണമെങ്കിൽ കൈയുടെ രേഖയിൽ എം വി എക്സ് എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം

ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യ അവകാശപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ വിരലുകളുടെയും നഖങ്ങളുടെയും സർവ്വോപരി കൈപ്പടത്തി രേഖകളുടെ ഒക്കെ സവിശേഷതകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കൈപ്പത്തിയിലെ രേഖകൾ വച്ച് ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫലവും പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഉള്ള ലെറ്റേഴ്‌സുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ എം വി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈരേഖയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അത് വളരെയധികം ഫലം ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നതാണ്. എം ഫോം ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സ്വയം പ്രേരണയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല.

മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യാം അവർ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ എന്നെ ഉറച്ചുനിന്ന് തങ്ങളുടെ തീരുമാനം ആണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ തീരുമാനത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കും ഏത് പ്രവർത്തി മേഖലയായാലും അവരുടെ തീരുമാനം അത് എത്ര വലിയ പ്രവർത്തി മേഖല ആവട്ടെ ചെറിയ പ്രവർത്തി മേഖലയാകട്ടെ അവരവരുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തി മേഖലയിൽ അവരുടെ കരിയറിൽ എത്രത്തോളം വലിയ ഉയരങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന അവരായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *