ഭൂരിഭാഗം രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം കുടലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം.

മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ചില രോഗാവസ്ഥകളാണ് മൈഗ്രേനെ, തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, തലവേദന, ചൊറിച്ചില്, മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിലാണ്. കുടലുകളിൽ കെട്ടി ക്കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളും ചീത്ത ബാക്ടീരിയകളും ഉണ്ട്. ഇത് ചീത്ത ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം നല്ലതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പല ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഭാവിയിൽ മറ്റ് പല അവസ്ഥകളായി മാറാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകാറുണ്ട്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ഥിരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ ശരീരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്തുന്നതിന് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ശീലമാക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ദിവസവും ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ശീലമാക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ജീവിതശൈലിയും നല്ല വ്യായാമ ക്രമവുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്.

മലബന്ധം വയറിളക്കം വയറുവേദന എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും സ്ഥിരമായി പഠിപ്പിച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ദഹനേന്ദ്രിയം വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ലക്ഷണം ആയിട്ടാണ്. ഇവയെ പരിഹരിക്കാൻ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *