ഉപ്പ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പില്ലാത്ത വീടുകളില്ല എന്നാൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധാരണ ഒരു വസ്തു ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉപ്പിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള വലിയ ശേഷിയുണ്ട് ജ്യോതിഷപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹവുമായും ശുക്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചയും.

ഐശ്വര്യത്തിനും അത് കാരണമാകുന്നു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് തീരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷപരമായിട്ടും ഊഷ്മളമായിട്ടും ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തരുന്നതാണ്.

   

തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്നും ഒക്കെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അധികം പേരും സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്ലാസിക് പാത്രങ്ങളിലും സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലും ആണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപ്പ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശനി ദോഷം.

വരികയും പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും ചില്ല് പാത്രങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്.പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീഴാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കടുത്ത ദോഷമാണ് ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക താഴെ വീഴുക നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറെ താഴെ വീഴുക ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *