ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്തതിന് അവൾ പരിഹാരം തേടിയത് എങ്ങനെ

കാലത്തെ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല ന്യൂസുകളും വാങ്ങിച്ച് അയാൾ ആദ്യം ഓർത്തത് തൻറെ പഴയ കാലത്തെ അതായത് ശ്യാമള ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുളിര് തോന്നുന്ന അവളുടെ ശരീരഘടന ആ ശരീരത്തോട് തോന്നിയ ആകർഷണമാണ് പിന്നീട് പ്രണയമാണെന്ന് വ്യാജ അവളോട് അടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആധിപത്യ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയെങ്കിലും അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള തന്റെ അടങ്ങാത്തയാണ് മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങളുടെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവളെ തന്നെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് പോയാലോ നിങ്ങളോട് ആരും ചോദിക്കാൻ വരില്ല.

പക്ഷേ നിങ്ങളിലുള്ള എൻറെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ തന്റെ ദർശിപ്പിക്കുന്ന യൗവനത്തിൽ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിനായി താൻ അവളുടെ ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുത്തു അതിനുശേഷം തന്നെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഗൾഫിൽ പോകാൻ അവസരം വന്നപ്പോൾ പിന്നെ തൻറെ ഭാവി കരിപിടിക്കുന്നത് ശബ്ദം മുഴുവനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്യാമളയെ താൻ മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു അവൾ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകും എന്ന് കരുതി യാത്ര പറയാൻ പോലും ഞാൻ ചെന്നില്ല.

   

പിന്നീട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് തിരക്കിയാണ് അവൾ വിവാഹിതയായ അവളെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരു വിരാമമായത് പത്തുവർഷം ഗൾഫിൽ നിന്നും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സമ്പാദിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാട്ടിലെ ജന്മിയുടെ മകളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആസ്തി ഒക്കെ തനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് പോലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ ഒരു ഭീതി താനിത്ര പ്രതാപത്താൽ ജീവിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എങ്ങാനും അസൂയ മുത്തിട്ട് ശ്യാമള പഴയ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *