ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് ഇനി വളരെ വേഗം ഇല്ലാതാക്കാം.

യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ സ്വയമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആസിഡ് ആണ്. ഇത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരം ഉല്പതിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ശരീരത്തിലെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് യൂറിക്കാസിഡ് അധികമായി ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പുറംതള്ളുന്നത് ശരീരത്തിന് ചെറിയ അളവിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് യൂറിക് ആസിഡ്. എന്നാൽ ഇത് അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് പോലും കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കാലുകൾക്ക് വേദന കാലിന്റെ വിരലുകൾ പ്രത്യേകമായി തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഈ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നത് ഉണ്ടാക്കാം.

ശരീരത്തിന് മറ്റു അവയവങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു. ലിവർ സിറോസിസ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് യൂറിക്കാസിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാം കാരണം ലിവർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നതും ഇതിന് കൂടാൻ ഇടയാക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക ഡാർക്ക് കളറുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളമായി കഴിക്കുക. മദ്യപാനം പുകവലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരിലും യൂറിക് ആസിഡ് വളരുന്നു.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരഭാരം ഒരു 10% എങ്കിലും കുറയ്ക്കാനായാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായി യൂറിക്കാസിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും ഇതിനെ ശരിയായ അളവിൽ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *