ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ കൂടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കാം.

ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, എന്നാൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ കൂടുന്നത് പലർക്കും അറിവുണ്ടാകില്ല. എല്ലുകൾക്ക് പ്രോട്ടീന് വിഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിയാറ്റിൻ. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ഉത്പന്നമാണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ. പലപ്പോഴും ഈ ക്രിയാറ്റിനിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ഥിരമായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചില ചികിത്സകളുടെ ഭാഗമായും ക്രിയാറ്റിനിൻ കൂടുന്നതിന്റെ തോത് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കാം. പ്രായാധിക്യവും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിനെ കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ജിമ്മിലും മറ്റും പോകുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ക്രിയാറ്റിനിന്റെ അളവ് വർധിക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ വിഘടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്രിയാറ്റിനിനും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്.

   

ഇതിനെ തീരെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മൂത്രം പോകുന്ന ട്യൂബിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർക്കും ക്രിയാറ്റിനിന്റെ അളവ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. പച്ചക്കറികളിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശരീരത്തെ ദോഷകരമായ ബാധിക്കുന്നതല്ല, എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമില്ല. കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *