ഡാൻസിന് ചേരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കറുത്ത കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഴിവാക്കി ശേഷം സംഭവിച്ചത്

ശ്രീലക്ഷ്മി ആര്യയുടെയും കൂടെ ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും അതിനെ സമ്മതം മൂളുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാഷ് തരുകയും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് പറ്റുന്നത്രേ അവരെ സഹായിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു. അച്ഛാ ചക്കര ഉമ്മ സൺഡേ പോയേക്കാം മോൾക്ക് സന്തോഷായോ അമ്മയെ അച്ഛാ ചക്കരയുമ്മ പാറു നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി ശ്രീലക്ഷ്മിയും ആരെയും വിളിച്ച് സ്കൂളിൻറെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അവിടെയെത്തി ടീച്ചർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്താണ് പേര് ഞാൻ ലക്ഷ്മി ഇത് മോൾ ശിവ പാർവതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് മോളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ചേർക്കാൻ വന്നതാണ്.

കാലാ സാംസ്കാരിക സംഘടന നടത്തുന്ന ഡാൻസ് മത്സരത്തിൽ മോൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഈ കുട്ടി മുമ്പേതെങ്കിലും ഡാൻസ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം എൻറെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിജയിക്കണം എന്നാണ് എൻറെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മിനിമം യോഗ്യതകൾ ഞാൻ പറയാം.

   

കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നിറം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ സുന്ദരിയും ആയിരിക്കണം ഡാൻസ് ഒരു കളിയാണ് മുഖത്ത് ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്യൂ ടീച്ചർ ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വെളുത്ത കുട്ടികൾക്കും സൗന്ദര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മാത്രമുള്ള കലയാണ് ഡാൻസ് എന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്താ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല മോളെ അമ്മയുടെ മോളെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കാൻ ഡാൻസ് നമുക്ക് മത്സരത്തിൽ കളിക്കാം.

അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാറുവിനെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ടീച്ചർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു മനസ്സിൽ നല്ല സുന്ദരിയായ ഞാൻ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടിരുന്ന എന്നെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻറെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു സ്കൂൾ യുവജനോത്സവങ്ങളെല്ലാം സമ്മാനം വാരിക്കുട്ടി അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് അച്ഛൻറെ ആ കാലത്തിലുള്ള മരണം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *