സ്വന്തം ടീച്ചറെ അമ്മയാക്കണമെന്ന് എൽകെജിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അറിയണോ

തന്നെ അമ്മയുടെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അവൻ ആകെ വിഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൽകെജി മാത്രം എത്തിയിട്ടുള്ള അവൻ അവൻറെ അമ്മയെ കണ്ടത് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആണ് ആദ്യം ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവന്റെ ഉമ്മയോട് അവൻ വാ തോരാതെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറോട് കൂടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ സംശയം തോന്നിയെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല.

പിന്നീട് ടീച്ചർ എന്ന മാറ്റി ടീച്ചർ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അവനെ തടുക്കാതിരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പിന്നീടാണ് എൽകെജി ചോദ്യം ഉയർന്നത് എനിക്ക് ടീച്ചർ സ്വന്തം എന്നുള്ളത് അതറിഞ്ഞതും അദ്ദേഹം സ്കൂളിലേക്ക് ആണ് വന്നത്. സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്ന് മാഷിനോട് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവനിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം തോൽപ്പിക്കുകയാണ്.

   

ഞാൻ കാരണം ഇനി എത്രപേർ വേദനിക്കണം അല്ലാഹ് അറിയാതെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു പോയി അവളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ട് ഹൈദർക്ക് വല്ലാതെ ഒരിക്കൽ അവളെ പലതും പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിച്ചതാണ് തന്റെ വാക്കുകളുടെ ഫലമെന്നോണം ലോങ്ങിലൂടെ നിന്നും പോകാനിരുന്നവളെ ഒരുവിധത്തിൽ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ണുകൾ വീണ്ടും നിറയുവാൻ കാരണം എന്ന് ഓർത്തു വേദനയുണ്ടാക്കി. ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ ആയുള്ളൂ സാർ ആദ്യം കാണുമ്പോഴും.

പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും 30 കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അത്രമാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോകുമ്പോഴും മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവൻ എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് സ്വന്തമായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അവനെ എന്നോടുള്ള അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ അതെല്ലാം മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *