നമ്മൾ കുളിച്ചു വന്നത് ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല

നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഓരോ തലമുറകളായി ഈ അറിവ് അവർ പകർന്ന് നൽകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻറെ മൂലക്കാരനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതയായിരിക്കും ഈ അറിവ് നമ്മെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ദോഷമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരും. ഇതിനാൽ തന്നെ പലരും അത് കാര്യമായി എടുക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പകർന്നു നൽകിയ ഇത്തരം അറിവുകൾ പലതും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വാസ്തുവിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം ഉടനെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സുമംഗലുകൾ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സുമംഗലികൾ സിന്ദൂരം അണിയേണ്ടതാണ് മുടി അഴിച്ചിടുന്നതും ദോഷകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിവയ്ക്കുവാനും പാടുള്ളതല്ല മുടി അഴിച്ചിടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ശക്തികൾ വിവാഹിതരായ യുവതികൾക്ക് ദോഷകരം ആകുന്നതാണ് അതിനാൽ ഈ ശക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടുവാൻ വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം വർധിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം പണിയുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ആവിവാഹിതർ കന്നികൾ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ശക്തികൾ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്നതല്ല.

   

എന്നാൽ സുമംഗലികൾ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സിന്ദൂരം അണിയേണ്ടതാണ്. കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം പലരും തലമുടി ശരിക്കും തോർത്താതെ മുടിയിൽ നിന്നും ജലം താഴെ വീഴുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ജലം താഴെ വീഴുന്നതിലൂടെ നെഗറ്റീവ് വർദ്ധിക്കുവാനും പൃതൃർദോഷം വന്ന് ചേരുവാനും കാരണം ആകുന്നതാണ്. ഇതിനാലാണ് പഴമക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ദോഷമാണ് എന്നും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും കണ്ണീരും ഒഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം അലട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് വാസ്തവം ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചേരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാകുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *