അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം

മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ത്യാഗം ക്ഷമ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്നതാണ് എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള അമാനുഷിക ശക്തികൾ അവരിൽ വന്ന് ചേരുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം ആരും രക്ഷിതാക്കൾ ആകുന്നില്ല കർമ്മം കൊണ്ടും രക്ഷിതാക്കൾ ആകാവുന്നതാണ് മാതാവും പിതാവും കഴിഞ്ഞ് ഒരുവും ദൈവവും വരൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിനാൽ കുട്ടികൾ നേരിൽ കാണുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ.

അതിനാൽ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും മഹത്തായ സംഭാവന നൽകുവാൻ വേണ്ടിയും നാം അവരെ വളർത്തി തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വ്രതങ്ങളെ കുറിച്ചും വഴിപാടുകളെ കുറിച്ചും ചെറിയ പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. പരിഹാരങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ചില ദോഷങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ നാം കാണുന്നതാണ് ചില കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വികൃതിയായിരിക്കും ചിലർ തൊട്ടാവാടികൾ ആകുന്നു ചിലർ നുണ പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നാം കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓർക്കുക.

   

ഓരോ കുട്ടികളും ഭാവത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്തമുള്ളവരാണ്. അവർ വളരുംതോറും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം സ്വാഭാവികമായും വികസിക്കുന്നതാണ് അവരെ അതിനാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവർക്കൊപ്പം നമ്മുടെ വളർച്ചയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ വിവിധതരം രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ പരമശിവനെ ജലധാര നടത്തുന്നതും നൽകുന്നതും ഉത്തമമാകുന്നു കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുവാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *